Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spotkanie z książką” – Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa

07.10.2014

„Spotkanie z książką” – Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa

07.10.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Promocja książki wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej, w której Powstanie Warszawskie oglądamy oczami kobiet. Czy można przez 63 dni żyć złudną nadzieją zwycięstwa, obserwując śmierć, doświadczając strachu i cierpienia? Czy bohaterstwo może iść w parze z tchórzostwem, a poświęcenie z egoizmem? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźć można w zamieszczonych w książce zapiskach kobiet, które przeżyły powstanie warszawskie. Gośćmi spotkania będą: prof. Wiktoria Śliwowska – ur. w 1931 r. w Warszawie. W czasie II wojny światowej uratowana z getta warszawskiego, w którym zginęła jej matka. Powstanie warszawskie spędziła w kamienicy przy Marszałkowskiej 41. Profesor historii, od 1954 r. związana z Instytutem Historii PAN. Jest autorką i edytorką wielu prac poświęconych historii polskich ruchów niepodległościowych w XIX w. oraz historii Rosji. dr Janusz Marszalec – zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na Powstaniu Warszawskim. Laureat Nagrody Historycznej „Polityki” (2000) za książkę Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w powstaniu warszawskim oraz Nagrody „Klio” przyznawanej przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Prowadzenie: dr hab. Piotr M. Majewski – zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej, DSH.