Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spotkanie z książką” – Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej

24.09.2014

„Spotkanie z książką” – Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej

24.09.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Nowa książka Marka Pernala będzie pretekstem do dyskusji o „służbie publicznej w trudnych czasach”. Klęska wrześniowa w 1939 roku nie oznaczała kresu polskiej państwowości. Kraj znalazł się pod okupacją, ale nie przestał istnieć jako podmiot prawa międzynarodowego. W zgodzie z normami konstytucji z 1935 roku odtworzone zostały za granicą legalne władze RP i swe funkcje objęli nowo mianowany rząd i prezydent. W związku z przeniesieniem większości publicznych działań władz RP na arenę międzynarodową, specjalna rola przypadła Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Album ukazuje złożoność i różnorodność zadań, przed którymi stanęło polskie MSZ. W dyskusji o „służbie publicznej w trudnych czasach” udział wzięli Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ i dr Piotr M. Majewski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rozmowę poprowadził Dariusz Rosiak z Programu III Polskiego Radia. Organizatorzy: MSZ, DSH.