Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Druga kariera Heinza Reinfartha. Problem prawny i polityczny wysokich rangą dowódców – sprawców zbrodni nazistowskich w powojennych Niemczech Zachodnich.

06.08.2014

Druga kariera Heinza Reinfartha. Problem prawny i polityczny wysokich rangą dowódców – sprawców zbrodni nazistowskich w powojennych Niemczech Zachodnich.

06.08.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Wykład dr. Philippa Martiego, autora książki Der Fall Reinefarth. Spotkanie towarzyszy wystawie Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni prezentowanej w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy, której partnerem jest Dom Spotkań z Historią. Heinz Reinefarth zwany „katem Warszawy” jest odpowiedzialny za rzeź Woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego, kiedy według różnych szacunków zamordowano od trzydziestu do sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców dzielnicy. Po wojnie został deputowanym do Landtagu (Parlamentu Kraju Związkowego) Szlezwika-Holsztynu i burmistrzem kurortu Westerland na wyspie Sylt. Książka dra Martiego przyczyniła się niedawno do zmiany postrzegania Heinza Reinefartha w Niemczech. Dr Philipp Marti – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Brugg-Windisch (Szwajcaria), który w swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami historii oraz kultury pamięci w Niemczech. Jest autorem prac poświęconych postaci Heinza Reinefartha: Der Fall Reinefarth – Eine biografische Studie zum öffentlichen und juristischen Umgang mit der NS-Vergangenheit, Neumünster: Wachholtz, 2014; Die zwei Karrieren des Heinz Reinefarth: Vom „Henker von Warschau“ zum Bürgermeister von Westerland, w: Demokratische Geschichte. Jahrbuch für Schleswig-Holstein 22 (2011). Wykład odbędzie się w języku niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym. Prosimy ze sobą ze sobą zabrać dowody osobiste lub 50 zł na kaucję za aparat do tłumaczenia symultanicznego. Liczba miejsc ograniczona.   Wystawa Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni została przygotowana przez Muzeum Woli na 70. rocznicę powstania warszawskiego. Na wystawie zaprezentowane zostaną dokumenty z umorzonego postępowania śledczego, akta z Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Niemczech oraz relacje  ocalonych osób pochodzące z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA. Ekspozycję można oglądać w Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 od 7 sierpnia do 21 grudnia 2014 Organizator: Muzeum Woli, Oddział Muzeum Warszawy, partnerzy: Muzeum Powstania Warszawskiego, DSH, IPN, Instytut Goethego w Warszawie, Tramwaje Warszawskie Więcej informacji o wystawie http://www.dsh.waw.pl/pl/3_2297 Zbiórka zdjęć ofiar Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, Dom Spotkań z Historią oraz Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczynają zbiórkę zdjęć mieszkańców Woli, mającą na celu upamiętnienie ofiar masowych morderstw. Zdjęcia zostaną zdigitalizowane, a oryginały zwrócone właścicielom lub na ich życzenie włączone w zbiory muzealne. Osoby posiadające takie zdjęcia proszone są o kontakt z Magdaleną Staroszczyk: magdalena.staroszczyk@muzeumwarszawy.pl, tel. 22 6243733. Na zdjęciu: rodzina państwa Stypińskich. Fot. ze zbiorów prywatnych Gabriela Stypińskiego / Archiwum Historii Mówionej DSH i OK