Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Bitwa Lwowska i Zamojska oraz Bitwa Wołyńsko-Podolska 1920 roku

09.06.2014

Bitwa Lwowska i Zamojska oraz Bitwa Wołyńsko-Podolska 1920 roku

09.06.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Oficyna Wydawnicza RYTM i Dom Spotkań z Historią zapraszają na konferencję naukową i promocję książek: Bitwa Lwowska i Zamojska orazBitwa Wołyńsko-Podolska 1920 roku Konferencja poświęcona jest prezentacji prac nad badaniami historycznymi dotyczącymi dwóch bitew: lwowskiej i zamojskiej orazwołyńsko-podolskiej w świetle nowych ustaleń związanych z badaniami dokumentów operacyjnych do wojny Polski z bolszewicką Rosją w 1920 roku. Rezultatem prac są publikacje Bitwa lwowska i zamojska orazBitwa wołyńsko-podolska 1920 roku zespołu naukowców powołanego w 1990 roku przez ówczesnego wiceministra Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego. W skład zespołu, pracującego pod kierunkiem dr. Marka Tarczyńskiego, weszli: prof. Janusz Cisek, prof. Grzegorz Nowik, prof. Tadeusz Rawski, Waldemar Strzałkowski, prof. Juliusz S. Tym, dr Andrzej Cz. Żak. Publikacje zawierają mało znane, nie opracowane dotąd, polskie dokumenty operacyjne. W nowym świetle przedstawiają kluczowe zagadnienia dotyczące przełomowego i końcowego okresu wojny 1920 roku, wprowadzają do polskiej i światowej historiografii nowe ustalenia, zmieniające wiele tez ugruntowanych w ciągu dziesięcioleci przez sowiecką i rosyjską propagandę. Spotkanie poprowadzą prof. Janusz Cisek i prof. Janusz Odziemkowski. W programie konferencji: Aspekty niepodległości Ukrainy w końcowymokresie wojny 1920 r. w świetle dokumentów operacyjnych, dr Marek Tarczyński; Nowe ustalenia, wynikające z analizy obu bitew, prof. Grzegorz Nowik; Zmierzch czerwonej kawalerii w 1920 r., prof. Juliusz  S.Tym.