Archiwum wydarzeń

 • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Konferencja naukowa „Społeczeństwo ukraińskie w stanie rewolucji: teraźniejszość i perspektywy rozwoju”.

09.05.2014

Konferencja naukowa „Społeczeństwo ukraińskie w stanie rewolucji: teraźniejszość i perspektywy rozwoju”.

09.05.2014

 • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W programie drugiego dnia konferencji: BLOK IV. MNIEJSZOŚCI NARODOWE ORAZ AKTORZY ZMIAN NA UKRAINIE
 • 10.15–10.35 – Kobiety w kreowaniu ładu społecznego i politycznego – doświadczenia polskie i ukraińskie, mgr Katarzyna Zabratańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • 10.35–10.55 – Mniejszość rosyjska na Ukrainie, dr Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 10.55–11.15 – Mniejszość polska współczesnej Ukrainy i jej sytuacja w politycznej sferze życia społecznego, dr Sergiusz Rudnicki, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu (Ukraina)
 • 11.15.-11.35 – Rola i wpływ instytucji ponadnarodowych w odradzaniu się polskiej tożsamości na Ukrainie, mgr Kamila Zacharuk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 11.35–11.55 – Rola sektora pozarządowego w procesie demokratyzacji na Ukrainie, mgr Lena Bielska, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • 11.55–12.35 – panel dyskusyjny
EUROMAJDAN: JEGO POTENCJAŁ I WPŁYW NA ORGANIZACJĘ SPOŁECZEŃSTWA
 • 12.50–13.05 – Majdan – katalizator rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Media Sotnia jako przykład niezależnego projektu medialnego, Yliana Pereskocka, Instytutu filologii Uniwersytetu Szewczenki w Kijowie
 • 13.05–13.25 – Majdan – projekt bez liderów, dr Agnieszka Sawicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
 • 13.25-13.45 – Społeczne zaplecze dla ukraińskiej rewolucji, dr Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 13.45- 14.25 – panel dyskusyjny
 • 15.30–17.00 – debata „Ukraiński szlak do wolności, a polskie doświadczenie Solidarności. Różnice i podobieństwa”, prof. Andrzej Friszke oraz Mykoła Riabczuk (krytyk i pisarz)
Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, DSH. Patronat: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydarzenie w ramach Święta Wolności „Wyłącz system”.