Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Czas honoru jak Potop – dylematy współczesnego filmu historycznego

16.11.2013

Czas honoru jak Potop – dylematy współczesnego filmu historycznego

16.11.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Jak historia przedstawiana w filmie wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie historii przez młodzież? Do jakich przekształceń dziejów ma prawo twórca filmu? Komu i do czego potrzebny jest konsultant historyczny? O dylematach współczesnego filmu historycznego dyskutować będą: dr Ewa Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW, dr Rafał Marszałek, krytyk filmowy, historyk filmu, scenarzysta filmów dokumentalnych oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego. Organizatorzy: DSH, Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia.