Ogłoszenie

Profil widoku

Zlecenie - Dział Komunikacji

30.01.2018
godzina 14:54

Zlecenie - Dział Komunikacji

30.01.2018
godzina 14:54

Współpracownik w Dziale Komunikacji Domu Spotkań z Historią

1. Wymagania formalne

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia, marketing i PR

min 2-letnie doświadczenie w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz w pracy w zespołach projektowych.

doświadczenie w pracy redakcyjnej i umiejętność pisania atrakcyjnych tekstów promocyjnych („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)

samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej

znajomość XX-wiecznej historii Polski i Europy

2. Zakres prac obejmujących zlecenie:

Obsługa promocyjna wybranych projektów kulturalnych realizowanych przez DSH w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. opracowywanie i wysyłka informacji prasowych, współpraca z mediami, grafikami, drukarniami i partnerami zewnętrznymi.

Redagowanie materiałów promocyjnych, artykułów i postów na stronę internetową DSH i portale społecznościowe.

3. Warunki:

Umowa o zlecenie. Praca do końca 2018.

4. Oferujemy:

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@dsh.waw..pl, do dnia 11 lutego 2018. W tytule wiadomości proszę podać: Zlecenie – Dział Komunikacji

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Spotkań z Historią dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."


do pobrania