Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające szyby na polu naftowym.
Widać niskie zbudowania i baraki oraz ludzi chodzących po polu pomiędzy rozlewiskami ropy naftowej