Podświetlony na fioletowo stół z piaskiem, na którym dzieci rysują proste znaki.