OSSOLINEUM – INSTYTUCJA TRWALSZA OD PAŃSTWA – dwieście lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  (Lwów/Wrocław 1817–2017)

Wstecz

Punktem wyjścia spotkania jest najnowszy numer kwartalnika „Karta”, poświęcony m.in. historii Ossolineum. Spotkanie z udziałem dr. Adolfa Juzwenki, dyrektora Ossolineum i wykonawcy testamentu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Zbigniewa Gluzy, prezesa Ośrodka KARTA, Tomasza Kuby Kozłowskiego, twórcy programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w DSH. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.