Program

  • spotkanie

Program

Przełom kobiet | debata na Placu Defilad

02.06.2019
godzina 12:00

Przełom kobiet | debata na Placu Defilad

02.06.2019
godzina 12:00

  • spotkanie
spotkanie  

W ramach 30. rocznicy wydarzeń 1989 roku zapraszamy do dyskusji o kobiecej perspektywie tych wydarzeń. Debata odbędzie się na Placu Defilad.Na zdjęciach pokazujących wydarzenia roku 1989 – od stycznia i pierwszych spotkań Okrągłego Stołu, przez czerwiec i wolne wybory w Polsce – prawie nie ma kobiet. Jak to możliwe? To, że nie widać ich na pierwszym planie, nie oznacza, że nie brały czynnego udziału w wydarzeniach ’89. Oznacza tylko, że były niewidoczne nawet dla fotografów. Ostatnie 30 lat to czas ujawnienia kobiet w życiu publicznym. Ogłoszony przez prezydenta Warszawy program „Warszawa dla kobiet” jest tego najlepszym dowodem. Spójrzmy na ostatnie 30-lecie wolności oczami kobiet.

W debacie udział wezmą m.in.: Ludwika Wujec, Janina Jankowska, Joanna Szczepkowska, prof. Małgorzata Fuszara. Rozmowę poprowadzi Beata Chmiel, menedżerka kultury, sygnatariuszka Paktu dla Kultury i współinicjatorka ruchu Obywatele Kultury i Kultury Niepodległej.

******
Joanna Szczepkowska – aktorka filmowa i teatralna, felietonistka, działaczka opozycji demokratycznej. 28 października 1989 w „Dzienniku Telewizyjnym” powiedziała: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 skończył się w Polsce komunizm – zdanie to do dziś zaliczane jest do skrzydlatych słów, powszechnie znanych i używanych do opisania przełomu 1989 roku.

Ludwika Wujec – nauczycielka, działaczka społeczna i samorządowa. Współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, współtwórczyni wydawanego poza cenzurą „Robotnika” i legalnej „Niezależności”. Internowana w okresie stanu wojennego. W latach 80. była członkinią redakcji „Tygodnika Mazowsze”, asystentką Tadeusza Mazowieckiego przy obradach Okrągłego Stołu, prowadziła też biuro Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1995–2000 była sekretarzem gminy Warszawa Centrum, a do 2002 członkinią zarządu gminy Warszawa Centrum.

Janina Jankowska – dziennikarka radiowa i działaczka opozycyjna, laureatka wielu polskich i międzynarodowych konkursów reportażu m.in. Prix Italia za reportaż pt. „Polski sierpień”. W 1984 roku została aresztowana i osadzona w więzieniu mokotowskim „za budzenie niepokojów społecznych”. W roku 1989 była uczestniczką obrad Okrągłego Stołu w podstoliku prasowym, następnie prowadziła zespół dziennikarski przygotowujący kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Była założycielką i wieloletnią kierowniczką Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.

Prof. Małgorzata Fuszara – zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Była dyrektorką Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Jest współtwórczynią pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies. W swojej działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniu udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym. Bada międzynarodowe mechanizmy włączania i wykluczania kobiet ze sfery publicznej, zajmując się m.in. zjawiskiem tzw. szklanego sufitu. Prowadzi badania na temat gender i przemian ról społecznych kobiet i mężczyzn. Zajmuje się wpływem prawa Unii Europejskiej na polskie prawo w zakresie równouprawnienia płci.

Współorganizatorem wydarzenia jest Plac Defilad.

Pełny program wydarzeń w ramach 30. rocznicy wydarzeń 1989 roku znajdziesz TU.