Program

  • spotkanie
  • online

Program

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ | Toast za wolność pod Niespodzianką

04.06.2021
godzina 18:00

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ | Toast za wolność pod Niespodzianką

04.06.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
spotkanie online  

Po raz trzynasty — w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów — spotkamy się pod Niespodzianką. Wspólnie uczcimy odzyskaną wolność i damy świadectwo, że wywalczone prawa obywatelskie są dla nas ważne. Wyrazimy także solidarność z osobami, które za udział w obronie demokracji są represjonowane. W tym roku w sposób szczególny zwracamy się do białoruskiej społeczności. Chcemy wyrazić nasz podziw i poparcie dla Waszej walki.

Ze względu na pandemię nie wszyscy będziemy mogli się zobaczyć. Dlatego poza spotkaniem na Placu Konstytucji zapraszamy do udziału w wydarzeniu poprzez transmisję, którą znajdziecie w mediach społecznościowych Projekt: Polska oraz Domu Spotkań z Historią. 

O tym, czym była Niespodzianka można przeczytać w tekście Jana Wiśniewskiego dla ngo.pl:
„Niepozorna kawiarnia na Placu Konstytucji nie zapisałaby się niczym szczególnym w pamięci miasta, gdyby na chwilę przed przełomem 1989 roku nie otrzymała drugiego życia. W kwietniu 1989 roku przedwyborcza atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, rosły nadzieje związane z pierwszym, historycznym startem kandydatów „Solidarności”. Jan Lityński, świeżo mianowany przewodniczącym Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, otrzymał zadanie: znaleźć siedzibę dla działań komitetu. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, władze miasta przydzieliły mu lokal w samym centrum, i to w obrębie MDM-u — jednego z symboli komunistycznej Warszawy. […]

Przestrzeń zagospodarowano na nowo dzięki pomocy zaprzyjaźnionych architektów, państwa Kaliszewskich. Na dużej szklanej witrynie wychodzącej na plac Konstytucji wywieszono wielkoformatowe zdjęcia — portrety kandydatów startujących do Sejmu z list „Solidarności”. Zaczął wychodzić wydawany przez ekipę z kawiarni nieregularnik „Niespodzianka”. Wkrótce rozmiary społecznej energii, jaka kumuluje się na placu Konstytucji, przerosły oczekiwania kierujących pracami Komitetu. […]

Fenomen Niespodzianki, podobnie jak komitetów obywatelskich, skończył się niedługo po przełomie 1989 roku. Euforia nie trwała długo, zaczęło się mozolne budowanie wolnego, demokratycznego państwa. Komitety obywatelskie rozwiązano, z Niespodzianki zniknął także opozycyjny duch. Znakiem czasów można nazwać fakt, że w latach 90. w jej miejscu otwarto salon telefonii komórkowej. Gdy w 2009 roku Warszawa świętowała 20 lat wolności, na placyku nieopodal historycznej kawiarni dawni opozycjoniści, w tym premier Tadeusz Mazowiecki, wznosili jubileuszowy toast za wolność”.Od 2009 roku Dom Spotkań z Historią organizuje obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Jeszcze nie w pełni wolne, otworzyły drogę do budowania państwa bardziej demokratycznego, suwerennego i wyzwolonego z więzów centralnie planowanej gospodarki. Co roku przypominamy uczestniczki, uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Podkreślamy, jak fundamentalne znaczenie dla historii Polski miały tamte przełomowe wydarzenia.

Więcej o tegorocznym programie można przeczytać tutaj.