Instytucja kultury m.st. Warszawy

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

+48 22 255 05 00 | dsh@dsh.waw.pl

Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Kresy

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa

15.02.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa

15.02.2018
godzina 18:00

W stulecie historycznych wydarzeń Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza na nowy cykl spotkań. Pierwsze z nich poświęci traktatowi brzeskiemu zawartemu pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą oraz wywołanej przez niego fali protestów, bitwom stoczonym przez II Brygadę Legionów Polskich pod Rarańczą, a następnie II Korpus Polski pod Kaniowem.


[[ raporttext ]]