Warszawski Fundusz Książki Historycznej ustanowiony został w 2024 roku przez Dom Spotkań z Historią z inicjatywy Miasta Stołecznego Warszawy. Celem Programu, zgodnie z celami statutowymi DSH, jest upowszechnianie wiedzy o
Uczestnikiem Konkursu może być podmiot prowadzący działalność wydawniczą, który dysponuje prawami autorskimi w zakresie umożliwiającym wydanie książki na zasadach określonych w umowie zawartej z Organizatorem.  Konkurs odbywa się w okresie od