Wolontariat

❗Z powodu bardzo dużego zainteresowania wolontariatem w Domu Spotkań z Historią, rekrutacja nowych osób została czasowo wstrzymana. Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty wolontariackiej innych instytucji. Szczegóły można znaleźć na stronie projektu rozwoju wolontariatu w Warszawie "Ochotnicy Warszawscy". (i tu hiperłącze do https://ochotnicy.waw.pl/)

Osoby zainteresowane najnowszą historią Warszawy, Polski i Europy, a także gotowe na nowe wyzwania zapraszamy do zespołu wolontariuszy i wolontariuszek w Domu Spotkań z Historią. Chcemy umożliwić poznawanie działań kulturalnych od kulis, doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi, seniorami i seniorkami, a także współpracę z osobami, które tworzą nasz program. Oferujemy rozwój kompetencji, a także praktyczne sprawdzanie zdobytych w szkole czy na studiach umiejętności.


Czym jest wolontariat?

To pomoc udzielana bez wynagrodzenia na rzecz organizacji pozarządowych lub innych instytucji. W tym przypadku jest to Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy. Umożliwiamy zarówno wolontariat okazjonalny, jak i długoterminowy. Zapewniamy także wsparcie przy rozwijaniu własnych inicjatyw. 
 

Jak możesz pomóc?

W ramach naszego wolontariatu możesz zarówno angażować się w jednorazowe wydarzenia i projekty, jak i na zasadzie długoterminowej współpracy z jednym z działów — Animacji i Organizacji Spotkań, Archiwum Historii Mówionej, Edukacji, Komunikacji, Publikacji, Warszawskiej Pracowni Multimedialnej oraz Wystaw. 

W ramach wolontariatu możesz między innymi zaangażować się w:
→ spacery z przewodnikami,
→ identyfikację fotografii,
→ kwerendę archiwalną i bibliograficzną,
→ opracowanie relacji świadkiń i świadków historii,
→ obsługę techniczną wydarzeń,
→ wspieranie osób zwiedzających wystawy,
→ wsparcie rozwoju aplikacji Wasza Warszawa,
→ przygotowanie grafik i tekstów.

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy osoby uczące się (co najmniej 15-letnie), studiujące i pracujące. Młodzież, dorosłych, seniorki i seniorów. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodzica lub osoby sprawującej prawną opiekę.
 

Jak dołączyć do naszego zespołu wolontariatu?

To proste! Musisz wykonać trzy kroki:
→ Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny tutaj.
→ Umów się na spotkanie z opiekunem wolontariatu, który się do Ciebie odezwie.
→ Podpisz umowę o wolontariat.
 

Kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z opiekunem wolontariatu Maciejem Zawistowskim: wolontariat@dsh.waw.pl.