DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) oraz organizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje.

Główne obszary działań

W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze im. Ks. Jana Twardowskiego organizujemy wystawy historyczne. Nasze ekspozycje opowiadają o historii poprzez źródła: fotografie, relacje, dokumenty, nagrania audio i wideo. Wystawom towarzyszą spotkania, pokazy filmowe, warsztaty i zajęcia edukacyjne.

Wystawy najczęściej mają charakter fotograficzny, na przykład: "1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba", "Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia", "Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego", "Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952", "Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM / KMA", "Cztery pory Gierka. Polska lat 1970-1980 w fotografiach z Agencji FORUM", "W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939–1945)", "Miasto na szklanych negatywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy’ego Römera",

"Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940–1945 z National Archives w College Park", "60 lat temu w Warszawie. Fotografie PAP 1947–48", "Zdjęcia osobiste i zakazane. Życie codzienne w Rumunii w czasach Nicolae Ceauşescu". Wiele ekspozycji ma charakter multimedialny, m.in. "Oblicza totalitaryzmu", "Ocaleni z Mauthausen", "Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 1936–1974"

DSH wydaje książki dotyczące historii XX wieku, w tym albumy historyczne, varsavianistyczne, wspomnienia. Część albumów towarzyszy wystawom, m.in.: "1947 BARWY RUIN", "Budujemy nowy dom", "Karol Beyer 1818–1877", "Polacy z wyboru". Wiele pozycji ma charakter varsavianistyczny – poza wymienionymi wyżej – to m.in.: "Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy", "Kapliczki warszawskie". W budynku DSH znajduje się księgarnia z publikacjami dotyczącymi historii Europy Środkowo-Wschodniej. Księgarnia organizuje promocje książek i spotkania z autorami