Warszawski Fundusz Książki Historycznej

Warszawski Fundusz Książki Historycznej

O programie

O programie


Warszawski Fundusz Książki Historycznej ustanowiony został w 2024 roku przez Dom Spotkań z Historią z inicjatywy Miasta Stołecznego Warszawy. Celem Programu, zgodnie z celami statutowymi DSH, jest upowszechnianie wiedzy o historii najnowszej, ze szczególnym akcentem na dzieje Warszawy, a także popularyzacja czytelnictwa w Polsce, w tym wśród młodego pokolenia oraz promocja autorek i autorów książek o tematyce historycznej.

- Cieszę się, że wesprzemy autorki i autorów oraz wydawnictwa książek historycznych. To bardzo ważne, żeby wspierać jakościowe, dobre książki i tym samym rozwijać czytelnictwo. W dobie kryzysu wiedzy, postprawdy i pseudohistorii jest to bardzo ważne, szczególnie dla młodych osób. Zadowoleni będą też wielbiciele naszego miasta, ponieważ fundusz wesprze twórców opisujących dzieje Warszawy – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

- To znakomicie, że Miasto zainicjowało program służący rozwojowi polskiej historiografii, literatury, która kształtuje nas jako jednostki, wzmacnia więzi społeczne, pozwala lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach obcowanie ze świadectwami źródłowymi jest szczególnie pouczające. W całej pełni dotyczy to historii lokalnej, w tym przypadku dziejów Warszawy. Zapraszamy do udziału w naborach z nadzieją na wydanie możliwie wielu ważnych pozycji, które trafią na półki księgarń, bibliotek i domów prywatnych, ciesząc czytelniczki i czytelników nie tylko w Warszawie – mówi Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią.

Zgodnie z regulaminem Warszawskiego Funduszu Książki Historycznej, w programie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność wydawniczą, które dysponują prawami autorskimi w zakresie umożliwiającym wydanie książki. Oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez trzyosobową komisję, w skład której wejdą przedstawiciele oraz przedstawicielki Domu Spotkań z Historią oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Przy ocenie ofert konkursowych brane będą pod uwagę zarówno walory poznawcze, popularyzatorskie jak i edukacyjne proponowanych książek. Nabór do pierwszej odsłony programu WFKH 2024 zostanie otwarty 18 marca 2024 r. Termin składania ofert upływa 15 czerwca br.  Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się nie później niż do 15 lipca br. 

 

 

 

koordynatorka programu:
Nadzieja Rudzka
nr tel.: +48 22 255 05 22
mail: n.rudzka@dsh.waw.pl

wfkh@dsh.waw.pl

 

kontakt dla mediów:
Kaja Stępkowska

nr tel.: +48 693 463 665
mail: k.stepkowska@dsh.waw.pl

 

PROMOCJA
plakat [pobierz pdf] 
logo [pobierz pdf]