Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – „Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny"

30.10.2013

Spotkanie z książką – „Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny"

30.10.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
„Przedmiotem zainteresowania Autorów są doświadczenia wojenne konkretnej grupy osób – tzw. maczkowców, czyli żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, przekazane w bezpośredniej narracji biograficznej o okresie wojny, uzupełnione o dalsze losy powojenne w dużej mierze naznaczone wojenną fazą biografii. Praca wpisuje się zatem w formułę historii mówionej, która w tym konkretnym przypadku zyskuje niejako dodatkowe znaczenie – Autorzy zdołali dotrzeć do niemal wszystkich obecnie żyjących maczkowców. W trakcie lektury dowiadujemy się, że niektórzy z narratorów już nie żyją. Tak więc opowieści biograficzne stają się tu również symbolem wymiany pokoleniowej, ostatnią formą ekspresji, używając języka Jana Assmanna, pamięci komunikacyjnej. Krótko mówiąc Autorzy zdołali w ostatniej chwili zebrać historie życia żołnierzy gen. Maczka i już sam ten fakt czyni recenzowaną pracę niesłychanie cennym źródłem historii mówionej." dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego Jarosław Pałka (ur. 1973) – historyk, sekretarz ds. Merytorycznych Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta. Autor książki Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa (2009). Machteld Venken (ur. 1980) – historyk, slawistka, senior postdoctoral researcher w Instytucie Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Autorka m.in. Straddling the Iron Curtain? Immigrants, Immigrant Organisations, War Memories (2011) oraz redaktorka, specjalnego wydania „History of the Family: An International Quarterly” (2009, Families, Foreignness, Migration. Now and Then). Krzysztof Marcin Zalewski (ur. 1979) – historyk, socjolog. Opublikował m.in. Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku (2010) oraz Republika Berlińska. Ewolucja polityki pamięci a niemiecki patriotyzm (2009). Wydawcy: Muzeum II Wojny Światowej, Wydawnictwo Replika, partnerzy: Dom Spotkań z Historią i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.