Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spacer po cmentarzach prawosławnym i karaimskim

20.10.2013

Spacer po cmentarzach prawosławnym i karaimskim

20.10.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Zbiórka: przy bramie na cmentarz prawosławny,  cerkiew Jana Klimaka, Wolska 140. Prowadzenie: Jarek „Spacerolog” Praski. Konieczne nakrycie głowy dla mężczyzn. Malowniczy cmentarz prawosławny, założony by zatrzeć polskość pobliskiej Reduty Sowińskiego, stał się z czasem jednym z chętniej odwiedzanych cmentarzy innowierczych Warszawy. Są tu groby prawosławnych, ale także intrygujące nagrobki starowierców przeniesione z Kamionka, świeckie mogiły budowniczych Pałacu Kultury i piękna cmentarna cerkiew Jana Klimaka. Wiele nagrobków ma wysoką rangę artystyczną. Cmentarz jest miejscem spoczynku artystów i uczonych oraz najbardziej w historii Polski szanowanego Rosjanina – Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta Warszawy. Później zobaczymy mały cmentarz karaimski. Karaimi to najmniejsza w Polsce grupa narodowościowa i jednocześnie religijna licząca dziś ok. 250 osób. Intrygująca jest historia Karaimów i ich religia, powstała na początku VIII wieku wśród Żydów w irackiej Basrze, rozwijająca się potem m.in. na terenie  podległym Imperium Osmańskiemu. Przez to język i obyczaje jej wyznawców w Rzeczypospolitej przypominają tureckich muzułmanów, choć sama religia powstała już po odrzuceniu Talmudu i można ją określić jako przywrócony do pierwotnej postaci judaizm. Datująca się od średniowiecza obecność Karaimów na Litwie spowodowała, że stali się ważnym i oryginalnym elementem pejzażu kulturowego Rzeczpospolitej, a w XIX wieku  także Warszawy.