Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – „Horyzonty wspomnień"

02.10.2013

Spotkanie z książką – „Horyzonty wspomnień"

02.10.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Wieczór autorski poświęcony książce Zbigniewa Mieczkowskiego, oficera 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Spotkanie prowadził prof. Adam Sudoł, dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy. Naszymi goścmi byli m.in. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim polskim prezydencie RP na uchodźstwie; generał Waldemar Skrzypczak, wiceminister obrony narodowej; minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta; prof. Aleksander Krzymiński, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, przedstawiciel ambasady brytyjskiej Group Captain David Houghton; Anna Branicka-Wolska, Stanisław Czartoryski, Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Zbigniew Mieczkowski urodził się w 1922 roku w rodzinie obywateli ziemskich z Wielopolski i Mazowsza. W wieku 17 lat wstąpił do Wojska Polskiego we Francji, potem jako oficer 1. Dywizji Pancernej uczestniczył w kampanii Francja-Niemcy (1944-1945). Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Komandorią Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i belgijskim Orderem Leopolda. Autor przywołuje wspomnienia swojego ziemiańskiego świata oraz wojennych doświadczeń. Społecznik i filantrop bierze czynny udział w życiu emigracji niepodległościowej, jak również brytyjskich sfer politycznych. Obu środowiskom nie szczędzi krytyki odbiegającej od powszechnie przyjętych pojęć dotyczących zagadnień wojennych i powojennych. (na podstawie informacji wydawcy)