Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Poszukiwanie – spacer śladami Witolda Lutosławskiego

28.09.2013

Poszukiwanie – spacer śladami Witolda Lutosławskiego

28.09.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Zapraszamy na spacer po Warszawie śladami Witolda Lutosławskiego. Start: 12.00, zbiórka pod DSH (Karowa 20). Przewodnik: Tomasz Piotrowski – muzykolog, animator kultury, stały współpracownik Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Wydarzenie w ramach projektu  związanego z setną rocznicą urodzin kompozytora. Poszukiwanie ma przybliżyć postać jednego z największych kompozytorów XX wieku poprzez historię czasów, w których żył i tworzył (ze szczególnym naciskiem na przełom lat 50 i 60.). Opowiemy o wpływie, jaki na rozwój polskiego życia kulturalnego miała odwilż 56 roku. Przybliżymy także codzienne życie początku lat 60. w PRL.  Pełny program na www.poszukiwanie.dsh.waw.pl Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca” .