Projekty specjalne

  • galeria dsh

Projekty specjalne

Warszawska Inicjatywa Kresowa

Warszawska Inicjatywa Kresowa


galeria dsh  

Autorski program

Od 2009 roku wszystkie nasze działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów realizowane są w ramach wydzielonego programu Domu Spotkań z Historią pod nazwą Warszawska Inicjatywa Kresowa. W ramach autorskiego cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasza Kuby Kozłowskiego regularnie odbywają się spotkania. W oparciu o zgromadzoną przez niego kolekcję kresowianów liczącą ponad 30 tysięcy obiektów powstała wystawa plenerowa oraz ukazał się album Świat Kresów.

Tomasz Kuba Kozłowski

Filmy, dyskusje, spotkania, gawędy

WIK organizuje również projekcje filmowe w cyklu „Kino Kresowe”, dyskusje środowiskowe, spotkania autorskie oraz współorganizuje stołeczne Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Młodzieży ze szół średnich oraz seniorom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku proponujemy warsztaty i projekcje multimedialne. Wszystkie spotkania w cyklu „Opowieści z Kresów” oraz „Kino Kresowe” znadują się w Kalendarium