Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Kamienie na szaniec”. Mity i fakty

21.09.2013

„Kamienie na szaniec”. Mity i fakty

21.09.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Książka Aleksandra Kamińskiego, która stała się już mitem, wywołała ostatnio burzę interpretacyjną. W dyskusji zorganizowanej w 70. rocznicę pierwszego wydania powieści o faktach, mitach i legendach związanych z tą szczególną narracją wzięli udział: dr Ewa Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW, prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN, z-ca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Jerzy Ostrowski, bratanek Henryka Ostrowskiego (przedwojennego drużynowego 22 WDH), u którego gestapo znalazło dane Janka Bytnara „Rudego” Podczas spotkania dostępne będzie opracowanie prof. Grzegorza Nowika pt. Epilog do Kamieni na szaniec. Organizatorzy: DSH, Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia