Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Konferencja „Wspólna pamięć"

17.06.2013

Konferencja „Wspólna pamięć"

17.06.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Celem międzynarodowego seminarium było przedstawienie polskiej, ukraińskiej  i niemieckiej perspektywy jednych z najbardziej dramatycznych i budzących ogromne emocje  wydarzeń  w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku. Współczesna historia jest różnie postrzegana i przedstawiana w Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie oraz powoduje napięcia w relacjach między tymi państwami.  W panelach dyskusyjnych przedstawiliśmy głosy ekspertów z kilku krajów. Pierwszy panel został poświęcony Wielkiemu Głodowi na Ukrainie. W tym roku przypada 80. tych dramtycznych wydarzeń, które do tej pory nie znalazły swojego miejsca w zbiorowej pamięci Europy. Niepodległa Ukraina próbowała potraktować Wielki Głód jako jeden z filarów budowy swojej państwowości i zabiegać o uznanie go na arenie międzynarodowej za ludobójstwo. Wywołało to gniewną reakcję władz Rosji. Po dojściu do władzy prezydenta Janukowycza i Partii Regionów determinacji Ukrainy w zajmowaniu się tematem Wielkiego Głodu znacznie zmalała. W seminarium uczestniczyli: dr Liudmyla Grynevych (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zdzisław Najder, dr Jens Boysen (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Evhen Zherebetski (Ukraina)  Komentator był dr Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski), moderował Jan Piekło (PAUCI). Druga część konferencje zatytułowana Historyczna pamięć Nimeców, Poklaków i Ukraińców dotyczyła II wojny światowej.  Nadchodząca 70. rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu po raz kolejny wywołuje żywe reakcje po polskiej i ukraińskiej stronach. Część polskich środowisk określa te zbrodnie ludobójstwem, co wywołuje protest ukraińskich spadkobierców tradycji związanych z ideologią OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i postacią Stepana Bandery. Jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie, to choć w wielu sferach pojednanie polsko-niemieckie stało się faktem, nadal momentami wzajemne stosunki, jak m.in. w przypadku polityki niemieckiego Związku Wypędzonych, budzą wielkie emocje. Głos zabrali: Dr hab. Grzegorz Motyka (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Tyma (Związek Ukraińców w Polsce), dr Andrij Portnow (Humboldt University / Historians.in.ua), Wolfgang Templin (Fundacja Heinricha Bölla). Komentował Zbigniew Gluza (Fundacja Ośrodka KARTA), a moderował Krzysztof Bobiński (Fundacja Unia & Polska). Organizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI (www.pauci.org.pl), Fundacja Konrada Adenauera (www.kas.de/polen/pl); Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, (www.enrs.eu/pl); Dom Spotkań z Historią