Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Polityczne aspekty pamięci społecznej we współczesnej Ukrainie – seminarium

24.05.2013

Polityczne aspekty pamięci społecznej we współczesnej Ukrainie – seminarium

24.05.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Badania nad pamięcią społeczną na Ukrainie rozwijają się od niedawna. Burzliwe losy tego kraju sprawiły, że pamięć o przeszłości nie jest tam sprawą oczywistą. Spotkanie poświęcone temu, co i w jaki sposób jest na Ukrainie pamiętane, a co zapominane i jakie czynniki na to wpływają. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Genealogie Pamięci” (www.genealogies.enrs.eu), prowadzonego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność i Międzyzakładową Pracownię Pamięci Społecznej IS UW. Seminarium w języku polskim i ukraińskim (z tłumaczeniem). W programie seminarium: referat dr Olgi Wolaniuk (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej) „Badania pamięci we współczesnej Ukrainie: aspekty metodologiczne i społeczno-polityczne” oraz dyskusja z udziałem dr. hab. Tomasza Stryjka (ISP PAN) i dr Joanny Koniecznej-Sałamatin (IS UW). Prowadzenie: dr Małgorzata Głowacka-Grajper (IS UW) Dr Olga Wolaniuk jest pracownikiem naukowym Wydziału Teoretycznych i Stosowanych Badań Narodowej Pamięci Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie. W 2012 roku obroniła pracę doktorską “Społeczna pamięć w kontekście rozwoju świadomości politycznej we współczesnej Ukrainie”. Jej zainteresowania naukowe obejmują: szczegóły społecznej pamięci we współczesnej Ukrainie; problemy konstruowania i rozwoju demokratycznej kultury politycznej, współczesna politologia zachodnia i ukraińska. Dr hab. Tomasz Stryjek od 1996 pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie w 1998 obronił pracę doktorską „Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji”. Wykłada również na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Autor wielu publikacji dotyczących historii Ukrainy, m.in. „Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego” czy „Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość?: interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004”. Dr Joanna Konieczna-Sałamatin wykłada w Instytucie Socjologii UW oraz Collegium Civitas. Współpracuje również z Fundacją Naukową CASE, Fundacją im. Stefana Batorego i Instytutem Spraw Publicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi funkcjonowanie kultury politycznej w Polsce i Europie Wschodniej (szczególnie na Ukrainie) oraz problematykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Wschodniej. Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Insytut Socjologii UW, DSH.