Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – „Partnerzy czy petenci?"

21.05.2013

Spotkanie z książką – „Partnerzy czy petenci?"

21.05.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Promocja książki Dušana Segeša. W spotkaniu udział wzięli: autor – słowacki historyk z Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej oraz dr hab. Piotr M. Majewski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który poprowadzi spotkanie. Wydanie polskiego tłumaczenia słowackiej książki jest uzasadnione i ma swój sens. W przekonaniu tym utwierdziły mnie rozmowy z polskimi kolegami - historykami. (...) Dzieło, które opracowałem w latach 2007-2009, nawet po trzech latach od swojego ukazania się pozostaje jedyną historyczną monografią poświęconą ściśle kwestii słowackiej w polskiej polityce zagranicznej w kontekście polsko-czesko-słowackich i polsko-węgierskich stosunków politycznych podczas II wojny światowej. Dušan Segeš, fragment ze wstępu do polskiego wydania Dušan Segeš(ur. 1977), słowacki historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, przewodniczący słowackiej sekcji Polsko-Słowackiej Komisji Historyków przy Słowackiej Akademii Nauk. Autor i współautor publikacji: "Susedstvo v case prelomovych zmien. Vybrane aspekty ceskoslovensko-polskych vzfahov v rokoch 1943-1948" (2009), "Slovensko-nemecke vztahy 1938-1941 v dokumentach I. Od Mnichova k vojne proti ZSSR" (2011). Słowackie wydanie niniejszej monografii otrzymało w 2010 nagrodę Funduszu Literackiego (Literárny Fond) w kategorii literatura naukowa i fachowa oraz nagrodę Słowackiego Towarzystwa Historycznego (Slovenská historická spoločnosť ). Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Słowacki w Warszawie, DSH.