Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Historia w kadrze: historia XX wieku w polskich fabułach filmowych”– Śladami dawnej kultury: polskie filmy w języku jidysz

14.05.2013

„Historia w kadrze: historia XX wieku w polskich fabułach filmowych”– Śladami dawnej kultury: polskie filmy w języku jidysz

14.05.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym cyklu DSH, w czasie którego będziemy się przyglądać, w jaki sposób kino bierze udział w dyskursie publicznym i jak wpływa na kształtowanie świadomości historycznej. Będziemy prezentować fragmenty filmów fabularnych dotyczących ważnych doświadczeń w historii Polski w XX wieku i dyskutować o nich. Prowadzący cykl filmoznawca dr Rafał Marszałek oraz historyk specjalizujący się w omawianym zagadnieniu dokonywać będą krytycznego oglądu filmowych wypraw w przeszłość. Rafał Marszałek „Tym żywiej dyskutować będziemy o ekranowych fabułach, im wyraźniej konfrontują one rzeczywistość historyczną z mitologią społeczną. Nadrzędne będzie pytanie o społeczną funkcję tych obrazów: od jakich czynników zależy sposób przedstawiania przeszłości w filmie? Co wpływa na wrażliwość historyczną twórców i widzów? Jak rysują się związki między pamięcią a wyobraźnią?”. Filmy w języku jidysz powstałe w Polsce od pierwszej dekady XX wieku aż do 1939 roku stanowią rzadki fenomen. Większość zaginęła. Pokażemy fragmenty dwóch: Judeł gra na skrzypcach (Jadł mit’n fidł, 1936) Józefa Greena i Jana Nowiny–Przybylskiego oraz Dybuk (Der Dibuk, 1937) Michała Waszyńskiego. Filmy te zapisały się w historii kina jako dzieła oryginalne, a ich ważność jako utworów przywołujących folklor i mity żydowskiej kultury sprzęga się z rangą artystyczną. Interesująca może być konfrontacja powstałego w odległej epoce filmowego Dybuka ze współczesnym, równie oryginalnym, jego odczytaniem w teatrze przez Krzysztofa Warlikowskiego. Prowadzenie spotkania: dr Rafał Marszałek (Akademia Filmowa, Collegium Civitas) i Katarzyna Czajka (Instytut Historyczny UW). Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.