Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Ziemia nadniemeńska – wczoraj i dziś

07.05.2013

Ziemia nadniemeńska – wczoraj i dziś

07.05.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie poświęcone dziedzictwu ziem nadniemeńskiej – leżącej w granicach państwa białoruskiego Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. O przeszłości i teraźniejszości ziemi nadniemeńskiej mówiły dr Wanda Renik, autorka wystaw o Grodnie i związkach Piłsudskiego z Kresami, od wielu lat gromadząca materiały dotyczące dziejów Grodzieńszczyzny oraz Elżbieta Dziuk, która z aparatem fotograficznym dokumentuje współczesny obraz nadniemeńskich okolic. Prezentacja ilustrowana oryginalną ikonografią ze zbiorów autorek.