Archiwum wydarzeń

 • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

PAREVO – PARALLEL REVOLUTIONS

25.04.2013 - 26.04.2013

PAREVO – PARALLEL REVOLUTIONS

25.04.2013 - 26.04.2013

 • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
PAREVO – PARALLEL REVOLUTIONS Międzynarodowy festiwał filmów dokumentalnych Warszawa – Węgierski Instytut Kultury (ul. Moniuszki 10) 25 kwietnia 2013
 • 15.30-16.30: W dzień targow. Reżyseria: Robert Kaczmarek (Polska 2006, 57')
 • 16.40-17.30:  Eötvös University in 1956 (Eötvenhat). Reżyseria: Ernő Nagy (Węgry 2005, 50'),
 • 17.35-18.25: The Shadow of the Wild Walnut Tree (Vaddiófa árnyéka). Reżyseria: András Péterffy, Gábor Maros, Ernő Nagy (Węgry 2005, 50')
 • 18.35-20.00: 1968. Reżyseria: Zsolt Balogh (Węgry 1989, 85')
 • 20:00-21.00: DYSKUSJA: Eszter Zsófia Tóth (historyk), János Tischler (historyk), Ernő Nagy (reżyser), Łukasz Kamiński (historyk)
26 kwietnia 2013
 • 16:00-16.40: Czarny czwartek. Dlaczego? Reżyseria: Irena Siedlar (Polska 2010, 40')
 • 16.50-17.20: Nie byliśmy bohaterami. Strajk oczami kobiet. Reżyseria: Paweł Łączkowski (Polska 2010, 24')
 • 17.20-17.50: That's how I call, son of the Polish Land… (Így kiáltok én, lengyel föld fia...). Reżyseria: Ernő Nagy (Węgry 2010, 26')
 • 18.00-18.30: Candle Manifestation or Bratislava's Good Friday (Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok). Reżyseria: Ondrej Krajňák (Słowacja 2010, 26')
 • 18.30-19.00:  NOVEMBER+20. Reżyseria: Tomas Vitek (Słowacja 2010, 26')
 • 19.10-20.00: Borderline Case (Határeset). Reżyseria: Péter Szalay (Węgry 206, 50')
 • 20:00-21.00: DYSKUSJA: Eugeniusz Król,  (historyk), Miklós Mitrovits (historyk)
Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność: www.enrs.eu; Fundacja Terra Recognita: www.kibic.hu; Węgierski Instytut Kultury: www.hunginst.pl Sponsor: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: http://visegradfund.org parevo.eu facebook.com/parevo