Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Harcerze od Andersa. Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1941–1948

24.04.2013

Harcerze od Andersa. Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1941–1948

24.04.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie poświęcone działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Afryce. O losach polskiej młodzieży oraz fenomenie wychowawczym i organizacyjnym, jakim był istniejący w latach wojny i po jej zakończeniu Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie opowiadali: Małgorzata Szadkowska, Andrzej Szadkowski (syn Zygmunta Szadkowskiego, Komendanta ZHP na Wschodzie w latach 1944–1948), Maria Gordziejko, sybiraczka, harcerka z Libanu i Kazimierz Stepan, działacz ZHP poza granicami kraju. Całość ilustrowana była oryginalną ikonografią z epoki, a spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz pamiątek i wydawnictw ZHP na Wschodzie. Na zdjęciu: Maria Gordziejko jako harcerka na Bliskim Wschodzie. Organizatorzy: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, DSH.