Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Przejście XIX-wiecznym kanałem lindleyowskim

21.04.2013

Przejście XIX-wiecznym kanałem lindleyowskim

21.04.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Przejście jednym z kanałów, w którym ukrywali się, uciekali lub zginęli mieszkańcy getta w czasie powstania w getcie. O możliwościach kontaktów pomiędzy różnymi bunkrami i kryjówkami w czasie powstania (przejścia przez strychy i piwnice) oraz o kanałach ściekowych – jedynych drogach wyjścia na tzw. stronę aryjską z płonącego getta, a także  tragicznej drodze kanałami Symchy Ratajzera “Kazika” oraz historii Pniny Grynszpan-Frymer opowiedał Jan Jagielski. Jan Jagielski – kierownik Działu Dokumentacji Zabytków w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, autor licznych artykułów o żydowskich cmentarzach, przewodnik po żydowskiej Warszawie. Wydarzenie w ramach cyklu Nizkor – o powstaniu '43 , jednym z projektów towarzyszących obchodom 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim cyklu. Pełny program obchodów na stronie www.getto.waw.pl. Poniżej do pobrania program wszystkich wydarzeń w cyklu Nizkor – o powstaniu '43. Organizator: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, partner: DSH