Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

VIII Spacer FOPA: Modlin – twierdza na sprzedaż

06.04.2013

VIII Spacer FOPA: Modlin – twierdza na sprzedaż

06.04.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Ósmy spacer FOPA organizowany przez Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy i DSH. Tym razem można było zwiedzić mało znaną, choć położoną ledwie 40 km od stolicy wielkią, XIX-wieczną twierdzę, w tym jej centralną część, wystawioną właśnie po raz kolejny na sprzedaż – wewnętrzny obwód obronny z gigantycznym budynkiem koszar. Stefan Fuglewicz, zajmujący się fortyfikacjami w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz przewodniczka po twierdzy Elżbieta Wiercińska opowiadali o historii, współczesnych problemach i możliwościach zagospodarowania.