Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – seria wydawnicza „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937"

26.03.2013

Spotkanie z książką – seria wydawnicza „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937"

26.03.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Prezentacja 18 tomu serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne i do dyskusji o polskiej polityce zagranicznej w 1937 roku, której głównym tematem będą sprawy sporne w stosunkach polsko--niemieckich, m.in. negocjacje i podpisanie deklaracji mniejszościowej z 5 listopada 1937 roku, której towarzyszyły zapewnienia Hitlera o nienaruszalności praw polskich w Wolnym Mieście Gdańsku. W dyskusji udział wzięli: minister Jan Stanisław Ciechanowski (Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN); prof. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny UW). Podczas spotkania pokażemy kronikę PAT z 1937 roku poświęconą wizycie króla Rumunii Karola II w Polsce. Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, DSH.