Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Opowieści z Kresów” – Równe na Wołyniu. Garnizon i gniazdo poetów

20.02.2013

„Opowieści z Kresów” – Równe na Wołyniu. Garnizon i gniazdo poetów

20.02.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
69. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski poświęcił miastu Równe na Wołyniu. W programie wieczoru ciekawostki i anegdoty o gnieździe Lubomirskich i ich wspaniałej rezydencji; o życiu codziennym w rosyjskiej twierdzy i polskim garnizonie; o społeczności miasta, której większość stanowili Żydzi; o twórcach z grupy poetyckiej Wołyń założonej w Równem w latach 30.; o tłumnie odwiedzanych Targach Wołyńskich. Opowieść o rodzinnym mieście Zofii Terné i Anny Walentynowicz, w którym tworzyli m. in. Czesław Janczarski, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak i Zuzanna Ginczanka, ilustrowana była jak zawsze oryginalną ikonografią z epoki.