Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Zieleń w mieście 1937-1947

17.02.2013

Zieleń w mieście 1937-1947

17.02.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie towarzyszące wystawie 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba. Dyskusję poświęconą zieleni miejskiej w Warszawie poprowadzili autorzy ekspozycji Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński. Wojenna dewastacja miejskiej zieleni została zilustrowana m.in. fotografie Henry’ego N. Cobba, a zamierzone otworzenie zieleni miejskiej i nowe inwestycje, niejednokrotnie wzorowane na tych z lat 30. zrealizowanych i planowanych wówczas przez miasto zobrazowały plany odbudowy przygotowane w BOS. Nieliczne grupy drzew w kadrach Cobba to w większości relikty parków miejskich, dawnych ogrodów magnackich rezydencji; niektóre już na XVIII/XIX wieku udostępniane były publiczności. Zieleń w mieście jest do dziś jednym z mierników standardu życia mieszkańców, a system terenów zieleni w planach odbudowy Warszawy odpowiadał standardom międzynarodowym. Więcej informacji o wystawie 1947 BARWY RUIN.