Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Konferencja REGIONY PAMIĘCI. Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej

28.11.2012

Konferencja REGIONY PAMIĘCI. Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej

28.11.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Seminarium, które odbędzie się 28 listopada (godz.12.00 i 15.00) w DSH, jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, Insytut Socjologii UW, Instytut Socjologii SWPS oraz Freie Universität Berlin. Konferencja poświęcona jest pamięci społecznej o przemocy i traumie w XX wieku. Swój udział zapowiedzieli badacze z Europy, Azji, Ameryki Południowej i Australii, którzy porównają sposoby upamiętniania, rozliczania i zapominania o zbiorowej przemocy w Europie Środkowo-Wschodniej z procesami zachodzącymi w innych regionach świata. Program konferencji. Więcej informacji na stronach www.genealogies.enrs.eu