Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – „A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu” Alana Ridinga

20.11.2012

Spotkanie z książką – „A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu” Alana Ridinga

20.11.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z udziałem autora poprowadził Michał Montowski. Znakomicie udokumentowana książka byłego korespondenta dziennika The New York Times o życiu paryskich elit kulturalnych w czasach II wojny światowej. Autor bez sentymentów opisuje moralne i artystyczne wybory tych, którzy zdecydowali się wówczas zostać w Paryżu i zmierzyć się z dylematami: stawić opór, kolaborować czy znaleźć inne wyjście? Na szerokim tle życia kulturalnego i politycznego Francji podzielonej na strefę okupowaną z Paryżem i kolaborujące państwo Petaina z siedzibą w Vichy autor przedstawił losy bardzo wielu francuskich artystów – pisarzy, malarzy, muzyków, filmowców, ludzi teatru i mody, m.in. Sartre’a, Celine’a i Picassa, Edith Piaf, Maurice’a Chevaliera i Coco Chanel.   Alan Riding – brytyjski reporter i dziennikarz. Urodził się w Brazylii, wykształcenie odebrał w Wielkiej Brytanii, karierę zawodową rozpoczynał w Londynie, następnie nawiązał współpracę z agencją Reuters w Nowym Jorku. Zamieszkał w Meksyku, pisał dla The Financial Times, The Economist oraz The New York Times, specjalizując się w problematyce Ameryki Łacińskiej, relacjonując m.in. konflikty zbrojne w Nikaragui i Salwadorze. Podsumowaniem jego pobytu w Ameryce Środkowej była książka „Distant Neighbors: A Portrait of the Mexicans”, jedna z najważniejszych książek o współczesnym Meksyku. Potem mieszkał w Rio de Janeiro relacjonując m.in. konflikty w Peru i w Kolumbii. W roku 1989 wrócił do Europy i ostatecznie zamieszkał w Paryżu, pełniąc przez następne lata rolę korespondenta ds. kultury europejskiej dziennika The New York Times. Był współautorem książek o dziełach Williama Shakespeare’a oraz o historii opery. W roku 2007 poświęcił się pisaniu nowej książki, „A zabawa trwała w najlepsze. Życie kulturalne w okupowanym Paryżu”. Alan Riding jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Maria Moors Cabot przyznanej przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku za reportaże z Ameryki Łacińskiej