Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – "Pamięć Gułagu" Zuzanny Bogumił

30.10.2012

Spotkanie z książką – "Pamięć Gułagu" Zuzanny Bogumił

30.10.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Pamięć Gułagu to historia odkrywania przez mieszkańców ZSRR represyjnej przeszłości swojego kraju. Za punkt wyjścia rozważań Zuzanna Bogumił przyjmuje koniec lat 80. Autorka przygląda się temu procesowi z perspektywy mieszkańców czterech regionów, które w szczególny sposób zostały doświadczone przez Gułag (Wyspy Sołowieckie, Republika Komi, region permski, Kołyma). Książka pozwala zrozumieć w jaki sposób zrodziła się potrzeba natychmiastowego tworzenia miejsc i znaków pamięci, które będą chronić świadomość Gułagu. Gośćmi spotkania były autorka oraz Justyna Prus-Wojciechowska (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia). Prowadzenie – Izabella Sariusz-Skąpska Dr Zuzanna Bogumił jest socjologiem i antropologiem kulturowym. W swoich badaniach zajmowała się m.in. konfliktami religijnymi na Ukrainie, problematyką pamięci (głównie w Rosji), jak również znaczeniem wystaw historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy: DSH, Wydawnictwo Universitas.