Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Przez kino do historii – "Powrót" (1960, 92'), reż. Jerzy Passendorfer

20.09.2012

Przez kino do historii – "Powrót" (1960, 92'), reż. Jerzy Passendorfer

20.09.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Prof. Eugeniusz Cezary Król zaprasza na spotkanie w autorskim cyklu filmowym: „Przyjazd z Paryża po latach do Warszawy eks-uczestnika podziemia antyhitlerowskiego i powstańca staje się okazją do spotkań z dawnym dowódcą, towarzyszami broni i wreszcie z byłą sympatią. Spotkania przynoszą rozczarowanie, wszyscy żyją swoimi codziennymi sprawami i niechętnie wracają do wspomnień. Oparta na materiale literackim Romana Bratnego swoista kontynuacja losów pokolenia Kolumbów, pokazana w krzywym zwierciadle, skłaniająca do polemiki i pytań o sens Powstania Warszawskiego. Wyraziste role Aliny Janowskiej i Andrzeja Łapickiego, w epizodach: Kalina Jędrusik, Maria Ciesielska, Kazimierz Dejunowicz, Edward Dziewoński, Józef Nowak, Kazimierz Opaliński”.