Edukacja

Młodzieżowe Kluby Historyczne wybrały swojego laureata

Młodzieżowe Kluby Historyczne wybrały swojego laureata


aktualności  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wybrali swego laureata z 10 nominacji do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2017.

Laureatem II edycji Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego został Cezary Łazarewicz i jego książka Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Wydawnictwo Czarne 2016. Książkę laureatkę wybrała młodzież podczas II Zjazdu Klubów w Domu Spotkań z Historią w Warszawie w dniach 1-3 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie werdyktu Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego 2017 odbyło się 9 grudnia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z udziałem młodzieży, przedstawicieli Młodzieżowych Klubów Historycznych, autorów nominowanych książek i zaproszonych gości. Cezary Łazarewicz, zwycięzca Nagrody Klubów 2017 otrzymał dyplom i statuetkę: „Ołówek Kazimierza Moczarskiego”, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Co roku młodzież ze wszystkich Młodzieżowych Klubów Historycznych im Kazimierza Moczarskiego spotyka się podczas Zjazdu Klubów w Warszawie, aby wybrać najlepszą w jej ocenie książkę historyczną spośród 10 nominacji do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Oprócz wyboru laureata na najlepszą książkę historyczną 2016 roku w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej, program kolejnych dwóch dni zjazdu obejmował m.in. spotkania z autorami książek nominowanych w 2017 roku – Marcinem Napiórkowskim Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014 oraz Piotrem Lipińskim Cyrankiewicz. Wieczny premier.

Maciej Gablankowski, dyrektor wydawniczy Znak Horyzont, poprowadził warsztat przybliżający pracę wydawcy książek historycznych, a Kamil Janicki, redaktor naczelny portalu TwojaHistoria.pl, opowiedział o pracy redaktora serwisu historycznego i specyfice pisania o historii w Internecie. Uczestnicy zjazdu odwiedzili także Muzeum Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wszystkie spotkania odbyły się w Domu Spotkań z Historią, który jest współorganizatorem projektu. W zjeździe wzięło udział ok. 70 uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, nauczycielami szkół biorących udział w projekcie z mniejszych i większych miast w Polsce.

Fundacja zapewniła każdemu Klubowi komplet dziesięciu książek nominowanych do Nagrody, dzięki czemu uczniowie mogli zapoznać się ze wszystkimi pozycjami, mieć do nich ciągły dostęp w trakcie pisania tekstów recenzenckich i później w szkolnej bibliotece.

Partnerem projektu jest Fundacja PZU.