Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Z pątnikami do Kochawiny, Milatyna, Poczajowa, Podkamienia i Zarwanicy

16.05.2012

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Z pątnikami do Kochawiny, Milatyna, Poczajowa, Podkamienia i Zarwanicy

16.05.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Podczas 60. spotkania z cyklu "Opowieści z Kresów" Tomasz Kuba Kozłowski poprowadzi gości pątniczym szlakiem po Ziemi Czerwieńskiej, Podolu i Wołyniu. Podążymy śladami dawnych i współczesnych pielgrzymów przed wizerunek Matki Dobrej Drogi czczonej w Kochawinie koło Stryja, do Milatyna, gdzie słynął cudami obraz Jezusa Konającego, klasztoru Dominikanów w Podkamieniu, w którym przed wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej klękali polscy królowie, wspaniałej Ławry Poczajowskiej, jednego z największych ośrodków prawosławia oraz leżącej koło Podhajec Zarwanicy – narodowego sanktuarium kościoła greckokatolickiego. Opowieść ilustrowana będzie oryginalną ikonografią, a także dewocjonaliami ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego.