Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Bomba liberalizmu. Książki, które rozsadziły PRL.

24.04.2012

Bomba liberalizmu. Książki, które rozsadziły PRL.

24.04.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Gościem spotkania był Adam Michnik, działacz polityczny i redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", autor książki  Kościół, lewica, dialog. Wieczór poprowadzili Jarosław Kuisz i Piotr Kieżun. Polski liberalizm ma specyficzny rodowód. Wywodzi się on raczej z traumatycznych doświadczeń czasów Polski Ludowej, niż z lektur zachodnich klasyków. Komunistyczna próba zniewolenia umysłów, unieważnienie znaczenia statusu jednostki, znaczenia własności prywatnej – wszystko to sprawiło, że źródeł współczesnej, polskiej wolności trzeba szukać w trudnej, dwudziestowiecznej historii tej części Europy. Ogromną rolę w procesie wykuwania się niezależnej myśli odegrały książki. Skoro droga stricte politycznego zaangażowania była dla polskich dysydentów zamknięta, jednym z niewielu możliwych sposobów wyrażania własnej postawy było pisanie tekstów. Ich erupcję mogliśmy zaobserwować szczególnie w drugiej połowie lat 70., kiedy to wraz z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela narodziło się polskie podziemie wydawnicze. Wydana w 1977 roku w Instytucie Literackim książka Kościół, lewica, dialog Adama Michnika jest równolatkiem tych wydarzeń i jedną z pierwszych książek, która próbowała zbudować most pomiędzy różnymi grupami polskich dysydentów. Tygodnik Kultura Liberalna: www.kulturaliberalna.pl