Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Rzeka graniczna. Z biegiem Zbrucza

18.04.2012

W cyklu „Opowieści z Kresów” – Rzeka graniczna. Z biegiem Zbrucza

18.04.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Tomasz Kuba Kozłowski zaprosił na liczącą blisko 250 kilometrów wyprawę wzdłuż Zbrucza od Awratyna na Wołyniu po Okopy Św. Trójcy nad Dniestrem. W programie wieczoru m.in. krótkie dzieje Podwołoczysk i burzliwa historia Husiatyna, wizyty w nadzbruczańskich warowniach, rezydencjach hrabiów Gołuchowskich i strażnicach KOP-u, spotkanie ze Światowidem w Liczkowcach i Adamem Chmielowskim w Kudryńcach. Opowieść ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki ze zbiorów autora.