Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Operacja Śniatyń. Internetowe badania nad pamięcią o przedwojennym miasteczku

02.03.2012

Operacja Śniatyń. Internetowe badania nad pamięcią o przedwojennym miasteczku

02.03.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie wokół wystawy Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatynia. Ekspozycja powstała w oparciu o badania nad pamięcią. Internet umożliwił autorce wystawy nawiązanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Śniatynia i ich rodzinami. Wspomnienia, fotografie, dokumenty, mapy – wszystkie te materiały zebrano drogą mailową z różnych stron świata. Autorzy wystawy: dr Olga Linkiewicz oraz studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej opowiedali o doświadczeniach badawczych związanych z projektem. Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, DSH