Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Cmentarz Bródnowski – znani i nieznani

07.02.2012

Cmentarz Bródnowski – znani i nieznani

07.02.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Cmentarz Bródnowski do niedawna uchodził za nekropolię wyłącznie dla ubogich. To przekonanie z biegiem lat ulegało zmianom. Przełom w negatywnym myśleniu zapoczątkował kardynał Aleksander Kakowski, który w testamencie wyraził swoją wolę pochówku na Bródnie i jak dotychczas jest jedynym kardynałem pochowanym na polskim cmentarzu komunalnym. Marian Piotr Romaniuk (pisarz, redaktor) i Aleksander Załęski (fotograf i ekspert fotografii kryminalistycznej) przybliżyli znanych i mniej znanych warszawiaków pochowanych na tej największej w Europie pod względem ilości pochówków nekropolii. Na Bródnie spoczywa około 40 powstańców styczniowych, około 1300 powstańców sierpniowych, wielu znanych twórców polskiej kultury: aktorów scen polskich, pisarzy, reżyserów; duchowieństwa, osób zasłużonych dla Warszawy. Spotkanie wzbogacą archiwalne fotografie i dokumenty.