Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spotkanie z książką” – PPN – nazwać drogę ku Polsce

03.02.2012

„Spotkanie z książką” – PPN – nazwać drogę ku Polsce

03.02.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie poświęcone książce PPN – nazwać drogę ku Polsce pod redakcją Łukasza Bertrama wydanej przez Ośrodek KARTA i Narodowe Centrum Kultury. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Zdzisław Najder, prof. Andrzej Friszke, prof. Wojciech Włodarczyk, prof. Antoni Dudek. Prowadzenie –  red. Wojciech Stanisławski („Rzeczpospolita”). Książka jest pierwszym całościowym zapisem historii Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN), jednego z najoryginalniejszych przedsięwzięć opozycji demokratycznej, stworzonym przez Zdzisława Najdera. Przez pięć lat swego istnienia udowadniało ono, iż możliwe jest nie tylko sprzeciwianie się peerelowskiej rzeczywistości, ale wypracowanie – przy użyciu nowego, wolnego języka – refleksji nad jej całościową zmianą. W pracach PPN-u uczestniczyli m.in. Andrzej Kijowski, Jan Olszewski, Jan Józef Szczepański, Władysław Bartoszewski, Jerzy Holzer, Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Roszkowski. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, NCK, DSH