Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojennego Śniatynia

13.01.2012 - 25.03.2012

Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojennego Śniatynia

13.01.2012 - 25.03.2012

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Wystawa poświęcona tożsamości  na pograniczu kulturowym oraz relacjom między mieszkańcami różnych narodowości, na przykładzie historii Śniatynia, miasteczka w Galicji Wschodniej. Przed drugą wojną światową zamieszkiwała je społeczność wielokulturowa, skupiająca Ukraińców, Żydów, Polaków, Ormian i Niemców. Fotografie z albumów rodzinnych ukazują życie miasteczka, jego instytucje, relacje sąsiedzkie i spędzanie czasu wolnego. Wśród nich większość stanowią zdjęcia autorstwa Ignacego Schmitzlera, fotografa do którego atelier przychodzili wszyscy – niezależnie od narodowości i pozycji społecznej. Schmitzler – fotograficzny kronikarz miasteczka – poprowadzi widza przez kilka ulic przedwojennego Śniatynia, na których mieszkali i spotykali się bohaterowie wystawy. Podstawą wystawy są badania nad pamięcią wykorzystujące nowe, internetowe formy komunikacji, przede wszystkim portale społecznościowe i genealogiczne. Zdjęcia i fragmenty relacji publikujemy na blogu: http://sniatyn.blogspot.com Organizatorzy: Instytut Historii PAN, Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, DSH Na zdjęciu: rodzina Łukawieckich ze Śniatynia. Fot. Ignacy Schmitzler