Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Czy Afryka jest krajem? Warsztaty dla nauczycieli

14.12.2011

Czy Afryka jest krajem? Warsztaty dla nauczycieli

14.12.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Poradnik Czy Afryka jest krajem? jest kolejną publikacją Fundacji „Afryka Inaczej” dedykowaną nauczycielom. Współautorami publikacji są Afrykanie. Książka prócz warstwy informacyjnej,  zawiera również część poradnikową, dotyczącą metod angażujących uczniów  oraz sposobów opowiadania o Afryce. Na lekcjach geografii warto uwzględniać czynnik społeczny – ludzi, którzy zaczynają tworzyć współczesne narody, przy zachowaniu tradycyjnych podziałów etnicznych. Równie ważna jest weryfikacja stereotypów i mitów na temat Afryki, które jak wykazały badania opinii publicznej, przeprowadzone w 2010 roku przez Fundacje "Afryka Inaczej," są wciąż żywe. Przybliżenie historii uniemożliwi wykazanie związków np. między współczesnymi problemami Afryki a okresem kolonializmu. Natomiast na zajęciach poświęconych literaturze warto uwzględnić dorobek afrykańskiej literatury, coraz częściej wydawanej w języku polskim. Spotkanie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy na warsztaty droga elektroniczną: email: urszula@afryka.org Organizatorzy: Fundacja Afryka Inaczej, DSH