Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

"Marek Chmura" – przyjaciel Tadeusza Gajcego

29.11.2011

"Marek Chmura" – przyjaciel Tadeusza Gajcego

29.11.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Film dokumentalny z cyklu „Ślady” poświęconego twórcom „pokolenia Kolumbów” opowiada o Leonie Zdzisławie Stroińskim (ps. Marek Chmura): poecie, żołnierzu Armii Krajowej, przyjacielu Tadeusza Gajcego. O bohaterze mówią: siostrzeniec – Marek Tarasiewicz, koledzy z redakcji „Sztuki i Narodu” z którą poeta był związany, znajomi z kompletów tajnej polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. Julia Hartwig). Opowieść dopełniają zdjęcia z archiwum rodziny, fragmenty filmów dokumentalnych z okresu okupacji na terenie Warszawy i Zamojszczyzny, oraz fragmenty utworów poety. Po projekcji spotkanie z reżyserką i autorką scenariusza Hanną Zofią Etemadi.