Projekty specjalne

W poszukiwaniu wolności: 1968–2018

W poszukiwaniu wolności: 1968–2018


inne  

W samym środku zimnej wojny krajami po obu stronach żelaznej kurtyny wstrząsnęły protesty studenckie. W różnych warunkach politycznych i kulturowych nowe pokolenie głośno wyrażało swoje poglądy polityczno-społeczne. Choć często były one odmienne, wszyscy protestujący apelowali o wolność i demokrację oraz kwestionowali pozycję ówczesnych autorytetów. W ramach projektu „W poszukiwaniu wolności: 1968–2018” zastanowimy się, czy kwestie podnoszone 50 lat temu są nadal aktualne.


8.03.1968, strajkujący studenci zgromadzeni na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i przed Bramą Główną. Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA

Projekt „W poszukiwaniu wolności: 1968–2018” koncentruje się na ważnym fragmencie europejskiej historii. Jego celami są: lepsze zrozumienie przeszłości i sprzyjanie przyszłym zmianom, a także promowanie niezależnego społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest skierowany głównie do studentów. Łączy partnerów z Polski, Słowenii i Hiszpanii.

W ramach projektu odbywa się seria trzech wykładów i dyskusji panelowych w Lublanie, Barcelonie i Warszawie. Dr Hrvoje Klasić (Uniwersytet w Zagrzebiu), dr Mary Nash (Uniwersytet Barceloński) i dr hab. Piotr Osęka (Polska Akademia Nauk) porozmawiają o roli, jaką odgrywa nadzieja w procesie zmiany politycznej, oraz o tym, czy Pokolenie '68 faktycznie zmieniło świat na lepsze. Warszawskie spotkanie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią 9 maja o godzinie 18.00.

Organizatorzy projektu zachęcają do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym współczesnej wolności oraz walki o nią. Na Instagramie można publikować zdjęcia z hashtagiem #InSearchOfFreedom, a najlepsze fotografie, wraz z materiałami zgromadzonymi w prowadzonym przez partnerów „Archiwum pamięci” („Memory Archive”), zostaną umieszczone w książce podsumowującej projekt. W publikacji ukażą się też trzy eseje profesorów, a także trzy eseje studentów z Polski, Hiszpanii oraz Słowenii.

Projekt zakończy międzynarodowa wystawa mobilna, która zostanie zaprezentowana w trzech partnerskich miastach. DSH pokaże ją we wrześniu 2018.

Projekt „W poszukiwaniu wolności: 1968–2018” jest prowadzony wspólnie przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Wydawnictwo Beletrina, Narodowe Muzeum Historii Współczesnej w Lublanie i EUROM w Barcelonie – przy wsparciu programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli”.

Informacje o partnerach projektu:

Dom Spotkań z Historią (DSH) – powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA, od 2006 działa jako instytucja kultury m.st. Warszawy. Zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ze szczególnym naciskiem na skutki nazizmu i komunizmu. Popularyzuje również historię stolicy i jej mieszkańców. Organizuje wystawy, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych, dyskusje, konferencje, warsztaty edukacyjne, spacery i wycieczki rowerowe po Warszawie, instalacje artystyczne, happeningi, gry miejskie i wydarzenia parateatralne. Wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM) – największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku – w którym gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej; digitalizuje zdjęcia, dokumenty oraz filmy.

Beletrina – słoweńska organizacja kulturalna działająca od 1996 roku. Tworzy programy kulturalne i społeczne skierowane do osób o szczególnych potrzebach oraz do grup wykluczonych społecznie. Publikuje książki fabularne i dokumentalne, które regularnie wygrywają krajowe i europejskie nagrody literackie. Organizuje międzynarodowe festiwale poezji „Dni Poezji i Wina” oraz prozy –  „Fabula-Literatury świata”.

Narodowe Muzeum Historii Współczesnej – instytucja zajmująca się gromadzeniem, badaniem i przedstawianiem współczesnej historii Słoweńców, od 1914 roku do dzisiaj. W archiwum historii mówionej muzeum znajduje się obszerny zbiór zapisów indywidualnych doświadczeń z dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i okresu powojennego. Muzeum dąży do międzynarodowej współpracy i wzbogacania historii narodowej.

EUROM – Fundacja Solidarności Uniwersytetu w Barcelonie utworzona w 1996 roku w celu promowania demokracji i praw człowieka w regionach rozwijających się oraz w regionach pogrążonych w konflikcie. Dzięki wsparciu UE promuje Europejskie Obserwatorium Wspomnień (EUROM), ponadnarodową platformę sieciową integrującą partnerów z różnych dziedzin, zaangażowanych w studia nad polityką pamięci w Europie. Od 2012 roku opracowuje intensywny program, który obejmuje działania skoncentrowane na przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu wspomnień Europejczyków.